Lễ Cầu An Tổ Quốc

Đoàn Tăng Ni & Phật Tử Chùa Linh Quang Hành Hương đến Chùa Phước Long.