2018

Lễ Vía Quán Thế Âm Xuất Gia 21-10-18

Đại Lễ Vu Lan 2018

Tiệc Chay - Mother’s Day 13/5/18

Lễ Vía Quán Thế Âm Thành Đạo

Đại Lễ Phật Đản PL 2562

Lễ Truy Niệm & Cầu Siêu 30-4-18

Lễ Vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề 

Lễ Giao Thừa Đón Xuân Mậu Tuất

Phật Lịch 2553 - 2561 (2009 -2017 DL)

2017

Lễ Vía Đức Phật A Di Đà - 31/12/17

Lễ Hoàn Nguyện 20 Năm 30/9 - 1/10/17

Lễ Hội Trung Thu 2017

Đại Lễ Vu Lan PL 2561-3/9/17

Lễ Vía Quán Thế Âm Thành Đạo 16/7/17 P1-P2

Đại Lễ Phật Đản PL 2561 7/5/17 P1 - P3

Lễ Truy Niệm & Cầu Siêu 30-4-17

Lễ Vía Quán Thế Âm Giáng Trần 19/3/17 

Lễ Vía Đức Phật Nhập Niết Bàn 5/3/17 

Tết Đinh Dậu 2017

Lễ Phật Thành đạo 2017

2016

Lễ Vía Đức Phật A Di Đà - 11/12/16

Lễ Hạ Ngươn - 6/11/16

Tết Trung Thu - 17/9/16

Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Xuất Gia 9/10/16

Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Thành Đạo 24/7/16

Đại Lễ Vu Lan PL 2560 21/8/16

Tiệc Chay Hội Ngộ Mùa Hè 2016

Đại Lễ Phật Đản PL 2560 22/5/16

Lễ Truy Niệm & Cầu Siêu 30/4/16

Hội Vía Tháng Hai 20/3/16

Lễ Thượng Nguyên 2016

Tết Bính Thân 2016

Lễ Phật Thành đạo 17/1/16

 

2015

Lễ Vía Phật A Di Đà - 27/12/15

Lễ Mừng Thọ Dì Tư - 27/12/15

Tết Trung Thu 2015

Lễ Hạ Ngươn - 15/11/15

Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia - 25/10/15

Lễ An Vị Tôn Tượng Di Lặc Phật - 30/8/15

Đại Lễ Vu Lan PL 2559 - 30/8/15

Tiệc Chay Hội Ngộ 2015

Đại Lễ Phật Đản PL 2559 - 24/5/15

Lễ Truy Niệm 30/4

Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm

Hội Vía Tháng Hai

Tang Lễ Cố Hòa Thượng Thích Tuệ Chiếu

Phật Ngọc - Chùa Linh Sơn

Lễ Thượng Nguyên - 8/3/15

Lễ Vía Đức Phật A Di Đà - 4/1/15

2014

Lễ Hạ Ngươn - 7/12/14

Lễ Vía Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật - 16/11/14 (Phần 1 - 3)

Lễ Vía Đức Quán Thế Âm Bồ Tát Xuất Gia - 12/10/14 (Phần 1 - 3)

Lễ Hội Trung Thu 2014

Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu - 10/8/14 (Phần 1 - 3)

An Cư Kiết Hạ 3/6 - 13/6/14 (Phần 1 - 10)

Đại Lễ Phật Đản - 11/5/14

Lễ Truy Niệm - 30/4/14

Lễ Vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề - 13/4/14

Hội Vía Tháng Hai - 16/3/14

Xuân Giáp Ngọ 2014

 

2013

Lễ Phật Thích Ca Thành Đạo - 12/12/13

Lễ Vía Đức Phật A Di Đà - 20/11/13

Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Xuất Gia - 20/10/13

Tết Trung Thu - 21/9/13

Đại Lễ Vu Lan - 25/8/13 

Lễ Vía Bồ Tát Quán Thế Âm Thành Đạo - 21/7/13

Tiệc Chay Hội Ngộ Summer - 15/6/13

Lễ Tưởng Niệm Cố Đại Lão HT - 9/6/2013

Đại Lễ Phật Đản - 12/5/13

Lễ Truy Niệm 30/4/2013

Lễ Vía Đức Bồ Tát Chuẩn Đề - 21/4/13

Lễ Phật Thích Ca Nhập Niết Bàn - 24/3/13

Xuân Quý Tỵ - Lễ Thượng Nguyên 2013

Xuân Quý Tỵ 2013

Lễ Phật Thành Đạo - 27/1/2013

 

2012

Lễ Vía Phật A Di Đà - 30/12/2012

Lễ Tạ Ơn (Thanks Giving) 2012

Tết Trung Thu 2012

Đại Lễ Vu Lan P.L. 2556 - 9/9/2012 - Video

Đại Lễ Vu Lan P.L. 2556 - 9/9/2012

Tiệc Chay Hội Ngộ Summer 2012

Đại Lễ Phật Đản P.L. 2556 - 6/5/2012

Lễ Kỷ Niệm 15 Năm Thành Lập Chùa Phước Long - 4/3/2012

Tang Lễ Đức Trưởng Lão Hòa Thượng THÍCH PHƯỚC HUỆ

2011

Lễ Vía Bồ Tát Quan Thế Âm - 16/10/2011

Đại Lễ Vu Lan P.L. 2555 - 14/8/2011

Lễ Kỷ Niệm 14 Năm Thành Lập Chùa Phước Long - 20/3/2011

2009

Đại Lễ An Vị Đức Phật Bổn Sư - 13/9/2009